SERIES
* เลือกรุ่นฟิล์ม
Silhouette Series ฟิล์มประสิทธิภาพสูง...ที่รวมความงามไว้เป็นหนึ่ง

ครั้งแรกที่ผสานที่สุดแห่งประสิทธิภาพการปกป้องความร้อนจากแสงแดดและรังสียูวี เข้ากับสีสันที่งดงามได้ย่างลงตัว จากการสังเคราะห์เนื้อฟิล์มอลูมินั่มอัลลอยล์ เข้ากับสีสันธรรมชาติของชาโคล์ ที่ไม่เงา ผลลัพธ์คือ ฟิล์มกรองแสงอัจฉริยะ ที่ลดความร้อนได้สูงและให้ทัศนวิสัยที่เย็นสบายตายามขับขี่ เสริมบุคลิกโฉบเฉี่ยวเพื่อผู้รักความทันสมัยเช่นคุณ
รุ่น แสงส่องผ่าน การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ การป้องกันรังสี UV ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด การสะท้อนแสง
SP35 34% 52% 99% 0.56 12%
รุ่นฟิล์ม % แสงส่องผ่าน % การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ % การป้องกันรังสียูวี % ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด % การสะท้อนแสง
SP45
SP45 47% 49% 99% 0.59 12%
SP20
SP20 22% 55% 99% 0.52 5%
SP05
SP05 6% 59% 99% 0.74 5%
SP45
SP45
% แสงส่องผ่าน 47%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 49%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.59
% การสะท้อนแสง 12%
SP20
SP20
% แสงส่องผ่าน 22%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 55%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.52
% การสะท้อนแสง 5%
SP05
SP05
% แสงส่องผ่าน 6%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 59%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.74
% การสะท้อนแสง 5%