วิสัยทัศน์
Vision
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้ร่วมคิดค้นพัฒนาฟิลม์ Johnson ให้เป็นฟิล์มคุณภาพ มาตรฐานสากล เพราะนี่คือความมุ่งมั่นของเรา เพื่อให้ผู้ใช้รถทุกคนได้ใช้ฟิล์มคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ บริษัท อินเตอร์มาร์ค บิสซิเนส จำกัด ได้ดำเนินกิจการ ด้วยความมุ่งมั่นพยายามที่จะตอบสนองความต้องการสูงสุดของผู้บริโภค และเลือกสรรฟิล์มกรองแสงคุณภาพเยี่ยม พร้อมทั้งให้บริการด้วยความซื่อตรง จริงใจต่อผู้บริโภค ภายใต้สโลแกนที่ว่า "The Truth is in Our Films" ซึ่งในอนาคต บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าขยายศูนย์ตัวแทนจำหน่ายจากเดิมที่มีอยู่ ให้เพิ่มมากขึ้นกระจายทั่วประเทศ พร้อมทั้งมีการจัดฝึกอบรมช่างติดฟิล์มให้มีความชำนาญงาน เพื่อมุ่งให้การบริการหลังการขายที่ดีเลิศ ให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด