ABOUT US
บริษัท อินเตอร์มาร์ค บิสซิเนส จำกัด ได้ก่อตั้งขี้นอย่างเป็นทางการ ในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ ฟิล์มอาคาร และอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งฟิล์มกรองแสง ซึ่งนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรง บริษัทฯ ได้นำเข้าฟิล์มกรองแสงคุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นฟิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น AIMCAL, ASTM, ASHRAE และ IWFA

ตลอดระยะเวลา ที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการ บริษัทฯมุ่งมั่นพยายามที่จะตอบสนองความต้องการสูงสุดของผู้บริโภค และเลือกสรรฟิล์มกรองแสงคุณภาพเยี่ยม พร้อมทั้งให้บริการด้วยความซื่อตรง จริงใจต่อผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีศูนย์ตัวแทนจำหน่ายกว่า 260 ศูนย์ทั่วประเทศ พร้อมทั้งยังมีการให้บริการติดตั้งนอกสถานที่ด้วยช่างชำนาญงาน และมุ่งให้การบริการหลังการขายจากทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด
ABOUT US
บริษัท อินเตอร์มาร์ค บิสซิเนส จำกัด ได้ก่อตั้งขี้นอย่างเป็นทางการ ในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ ฟิล์มอาคาร และอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งฟิล์มกรองแสง ซึ่งนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรง บริษัทฯ ได้นำเข้าฟิล์มกรองแสงคุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นฟิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น AIMCAL, ASTM, ASHRAE และ IWFA

ตลอดระยะเวลา ที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการ บริษัทฯมุ่งมั่นพยายามที่จะตอบสนองความต้องการสูงสุดของผู้บริโภค และเลือกสรรฟิล์มกรองแสงคุณภาพเยี่ยม พร้อมทั้งให้บริการด้วยความซื่อตรง จริงใจต่อผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีศูนย์ตัวแทนจำหน่ายกว่า 260 ศูนย์ทั่วประเทศ พร้อมทั้งยังมีการให้บริการติดตั้งนอกสถานที่ด้วยช่างชำนาญงาน และมุ่งให้การบริการหลังการขายจากทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด
PRODUCT

CERAMIC FILMS

ฟิล์มเซรามิคคุณภาพสูง จากประเทศสหรัฐอเมริกา

MORE
PORTFOLIO
PORTFOLIO