SERIES
* เลือกรุ่นฟิล์ม
Silhouette Series ฟิล์มประสิทธิภาพสูง...ที่รวมความงามไว้เป็นหนึ่ง

ครั้งแรกที่ผสานที่สุดแห่งประสิทธิภาพการปกป้องความร้อนจากแสงแดดและรังสียูวี เข้ากับสีสันที่งดงามได้ย่างลงตัว จากการสังเคราะห์เนื้อฟิล์มอลูมินั่มอัลลอยล์ เข้ากับสีสันธรรมชาติของชาโคล์ ที่ไม่เงา ผลลัพธ์คือ ฟิล์มกรองแสงอัจฉริยะ ที่ลดความร้อนได้สูงและให้ทัศนวิสัยที่เย็นสบายตายามขับขี่ เสริมบุคลิกโฉบเฉี่ยวเพื่อผู้รักความทันสมัยเช่นคุณ
รุ่นฟิล์ม % Visible Light % Total Solar Energy Rejected % UV Light Reduction % Shading Coefficient % Visible Light Reflectance
SP45
SP45 47% 49% 99% 0.59 12%
SP20
SP20 22% 55% 99% 0.52 5%
SP05
SP05 6% 59% 99% 0.74 5%
SP45
SP45
% Visible Light 47%
% Total Solar Energy Rejected 49%
% UV Light Reduction 99%
% Shading Coefficient 0.59
% Visible Light Reflectance 12%
SP20
SP20
% Visible Light 22%
% Total Solar Energy Rejected 55%
% UV Light Reduction 99%
% Shading Coefficient 0.52
% Visible Light Reflectance 5%
SP05
SP05
% Visible Light 6%
% Total Solar Energy Rejected 59%
% UV Light Reduction 99%
% Shading Coefficient 0.74
% Visible Light Reflectance 5%