SP05

ข้อมูลฟิล์ม SP05
% แสงส่องผ่าน 6%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 59%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.74
% การสะท้อนแสง 5%