ประวัติ
About Intermark
Johnson Laminating & Coating Inc. เป็นโรงงานชั้นนำระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมการผลิตฟิล์มมากว่า 59 ปี ในฐานะผู้ริเริ่มการคิดค้น วิจัยและพัฒนาการผลิตฟิล์มกรองแสง โดยมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง

Johnson Laminating &Coating Inc. เริ่มก่อตั้งและดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 1960 ตั้งอยู่ ณ เมืองคาร์สัน รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีเทคโนโลยีการผลิตฟิล์มกรองแสงแบบครบวงจร อีกทั้งฟิล์มกรองแสงจอห์นสันยังมีคุณสมบัติสามารถป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้อย่างดีเยี่ยม จนได้รับการรับรองผลตามมาตรฐานสากลทั้ง ASTM, AIMCAL, ASHRAE และมาตรฐานอื่นๆ ทำให้ฟิล์มกรองแสงจอห์นสันเป็นที่ยอมรับในนานาประเทศทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ ทั้งในยุโรป ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชีย
และในปี 2544 บริษัท อินเตอร์มาร์ค บิสซิเนส จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงจอห์นสันแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เป็นเวลากว่า 18 ปีแล้วที่บริษัทฯ ได้นำเข้าฟิล์มกรองแสงระดับพรีเมี่ยมเข้ามาให้ผุ้บริโภคได้เลือกใช้ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคมาโดยตลอด ภายใต้การรับประกันคุณภาพที่ยาวนานที่สุด..ตลอดอายุการใช้งาน