SP20

ข้อมูลฟิล์ม SP20
% แสงส่องผ่าน 22%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 55%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.52
% การสะท้อนแสง 5%