ES15

ข้อมูลฟิล์ม ES15
% แสงส่องผ่าน 17%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 67%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.39
% การสะท้อนแสง 19%