IR60

ข้อมูลฟิล์ม IR60
% แสงส่องผ่าน 60%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 41%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.68
% การสะท้อนแสง 11%