IR50

ข้อมูลฟิล์ม IR50
% แสงส่องผ่าน 50%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 49%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.60
% การสะท้อนแสง 12%