SS55P

ข้อมูลฟิล์ม SS55P
% แสงส่องผ่าน 53%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 49%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.59
% การสะท้อนแสง 16%