SS35P

ข้อมูลฟิล์ม SS35P
% แสงส่องผ่าน 37%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 58%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.49
% การสะท้อนแสง 27%