SS20P

ข้อมูลฟิล์ม SS20P
% แสงส่องผ่าน 21%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 74%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.31
% การสะท้อนแสง 48%