SB50P

ข้อมูลฟิล์ม SB50P
% แสงส่องผ่าน 53%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 50%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.59
% การสะท้อนแสง 13%