IR40

ข้อมูลฟิล์ม IR40
% แสงส่องผ่าน 42%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 54%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.54
% การสะท้อนแสง 14%