ES60

ข้อมูลฟิล์ม ES60
% แสงส่องผ่าน 63%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 34%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.77
% การสะท้อนแสง 9%