ES50

ข้อมูลฟิล์ม ES50
% แสงส่องผ่าน 46%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 47%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.62
% การสะท้อนแสง 13%