ES35

ข้อมูลฟิล์ม ES35
% แสงส่องผ่าน 38%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 38%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.54
% การสะท้อนแสง 16%