ES21

ข้อมูลฟิล์ม ES21
% แสงส่องผ่าน 21%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 67%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.45
% การสะท้อนแสง 12%