IR30

ข้อมูลฟิล์ม IR30
% แสงส่องผ่าน 31%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 61%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.46
% การสะท้อนแสง 17%