SERIES
* เลือกรุ่นฟิล์ม
Insulat IR Series ฟิล์มอินซูเลท ไออาร์...หนึ่งเดียวที่โลกปรบมือให้

ครั้งแรกในเมืองไทย ที่คนไทยจะได้สัมผัสนวัตกรรมระดับโลก Insulat IR ที่สุดแห่งเทคโนโลยีเคลือบชั้นฟิล์มด้วยไทเทเนียมไนไตรด (TiN) ลิขสิทธิ์เฉพาะจากอเมริกา โดยการสังเคราะห์ชั้นโครงสร้างอณูโลหะระดับโมเลกุล ให้เรียงตัวบนแผ่นฟิล์มอย่างต่อเนื่อง กำเนิดเป็นฟิล์มอัจฉริยะที่กันร้อนจากแสงแดดได้มากกว่าฟิล์มทั่วไปถึง 4 เท่า กันยูวีได้เกือบ 100% และเป็นฟิล์มหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่มีรุ่นให้เลือกทั้งฟิล์มเข้มและใส โดยทุกรุ่นไม่รบกวนระบบสัญญาณ GPS และวิทยุผ่านดาวเทียม

ฟิล์มรุ่นพิเศษ InsulatIR ที่เป็นฟิล์มหนึ่งเดียวในเมืองไทย ที่กำเนิดจากนวัตกรรมขั้นสุดยอดของฟิล์มกรองแสงชนิด CERAMIC Technology สำหรับแสงแดดเมืองไทยโดยเฉพาะ
  • ผลิตจากนวัตกรรมขั้นสูงไร้อนุภาคโลหะ ไม่ย้อมสี
  • กันร้อนจากแสงแดดมากกว่าฟิล์มทั้วไปถึง 4 เท่า
  • ไม่มีปัญหาซีดจาง หรือเป็นสนิมอย่างเด็ดขาด เหนือกว่าฟิล์มโลหะย้อมสีทั่วไป
  • เนื้อฟิล์มทนทานสูง จึงกล้ารับประกันตลอดอายุการใช้งาน
  • เนื้อฟิล์มใส สวยงามไม่สะท้อนเป็นเงา ให้ทัศนวิสัยคมชัดทั้งกลางวัน กลางคืน

ฟิล์มกรองแสงจอห์นสันทุกรุ่นผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็น ASTM E903, ASTM E308, ASTM G 159 (Air Mass 1.5) และคำนวณค่าการป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยใช้โปรแกรม WINDOW 4.0 พัฒนาโดย Lawrence Berkeley Laboratory ตามมาตรฐาน ASHRAE และ NFRC
รุ่นฟิล์ม % Visible Light % Total Solar Energy Rejected % UV Light Reduction % Shading Coefficient % Visible Light Reflectance
IR60
IR60 60% 41% 99% 0.68 11%
IR50
IR50 50% 49% 99% 0.60 12%
IR40
IR40 42% 54% 99% 0.54 14%
IR30
IR30 31% 61% 99% 0.46 17%
IR60
IR60
% Visible Light 60%
% Total Solar Energy Rejected 41%
% UV Light Reduction 99%
% Shading Coefficient 0.68
% Visible Light Reflectance 11%
IR50
IR50
% Visible Light 50%
% Total Solar Energy Rejected 49%
% UV Light Reduction 99%
% Shading Coefficient 0.60
% Visible Light Reflectance 12%
IR40
IR40
% Visible Light 42%
% Total Solar Energy Rejected 54%
% UV Light Reduction 99%
% Shading Coefficient 0.54
% Visible Light Reflectance 14%
IR30
IR30
% Visible Light 31%
% Total Solar Energy Rejected 61%
% UV Light Reduction 99%
% Shading Coefficient 0.46
% Visible Light Reflectance 17%